PROJEKTY GALERIE LUXFER 

 

Již od roku 2010 jsou realizovány k průběžnému výstavnímu programu i další projekty zaměřené na prezentaci spoučasného umění v regionu i mimo něj. Tato iniciativa vyvstala z potřeby pokrytí širších aktivit Galerie LUXFER. Cílem bylo a nadále i bude další rozvoj a propagace výstavních i doprovodných projektů galerie a šíření povědomí o současném umění do regionu. V rámci techto aktivit jsou v plánu další rezidenční projekty, umělecké plenéry, Art kino BioLuxfer a také přednáškový cyklus, zajišťovaný odborníky, zaměřený na aktuální umělecká a uměleckohistorická témata i širší společensko kulturní oblasti, včetně realizace publikační činnosti. 

 

Galerie Luxfer započala svůj provoz v dubnu 2010 a jako cíl si vytkla: přivážet kvalitní umění do regionu a rozptylovat zde nedůvěru v současnou uměleckou  tvorbu. Platforma Luxferu umožnila vytváření experimentálních či novátorských projektů, stejně jako první samostatné výstavy nadějným mladým umělcům z řad studentů.
Od vzniku galerie se zde uskutečnilo již téměř 30 hlavních výstav. Vystavovali zde přední osobnosti české umělecké scény (Jiří David, Jiří Kovanda, Tomáš Svoboda, Jiří Thýn, Rafani, Daniela Baráčková ad.) i nejmladší generace (Inna Levinson, Radim Langer, Vladimír Pešek...). V sekcích tematicky plánovaných projektů se představili Pavel Doskočil, Vladimír Pešek a Ondřej Petrlík (autoři spojení s regionem) či Conrad Armstrong (USA), Mariola Przyjemska (PL) a Julia Gryboś s Barborou Zentkovou (PL a SK), Fraser Brocklehurst (UK) – umělci ze zahraničí.
 
Vedle výstav se Galerie Luxfer podílela na řadě doprovodných programů. Je to především BioLuxfer, letní promítání  autorských a experimentálních filmů. Diváci tak měli možnost seznámit se s videoartem Marka Thera, Radima Labudy, Federica Díaze nebo Davida Možného. Další aktivitou jsou komentované prohlídky a přednášky pro veřejnost (Vila Čerych, Festival současného umění Broumart).  Dále zde již dvakrát proběhl týdenní plenér ateliéru malby rněnské FaVU, při němž mladí umělci výtvarně zasahují i do veřejného prostoru. 
Galerie Luxfer zaštítila ve spolupráci s Vilou Čerych také dvě umělecké rezidence (Conrad Armstrong a Ondřej Petrlík) a s Domem dětí a Mládeže Bájo Česká Skalice rezidentní pobyt Frasera Brocklehursta, ale i dlouhodobá spolupráce při přípravě a realizaci plenérů Galerie Luxfer.
 

 

Tento projekt se bude nadále rozvíjet a tvůrčí výstupy budou představeny na speciální výstavě. Galerie  Luxfer také  uskutečnila úspěšnou kurátorskou skupinovou výstavu mimo region(Krize beze smyslu, AZ Tower, Brno, říjen 2013 a ve stejné budově projekt Fénix v síti, červen 2015). 

 

 

Galerie LUXFER