Vážení,

Dovolujeme si Vám představit náš nový edukační program LUXFER OPEN SPACE Akademie (LOSA!) zaměřený na současné umění, který pořádá Galerie Luxfer společně pod záštitou FaVU VUT Brno. Obracíme se na Vás s možností aktivní účasti na vzdělávacích kurzech pro pedagogy výtvarné výchovy. Kurzy provedou účastníky jednotlivými fenomény současné vizuální kultury.

 

Našim cílem je především rozšíření znalostí problematiky soudobého umění, jejíž absenci vnímáme ve výuce od základních uměleckých škol po univerzitní programy zaměřené na výuku výtvarné výchovy. Tematicky zaměřené kurzy kladou důraz především na pochopení idejí a kontextu vývoje umění. Dějiny českého umění jsou zároveňprezentovány v kontextu a návaznosti na umění světové.Jsme přesvědčeni, že hlubší znalost současné kultury je klíčem k uchopení dnešního světa a nezbytná pro jeho interpretaci žákům a studentům (nejen) uměleckých oborů. 

 

LUXFER OPEN SPACE Akademie (LOSA!) je dceřinou platformou Galerie Luxfer v České Skalici, která se již deset let zaměřuje na prezentaci současného umění v regionu. 

V letošním roce jsme naše výstavní a vzdělávací aktivity rozšířili o projekt LOSA! pro pedagogické pracovníky výtvarné výchovy, kteří mají zájem dozvědět se více o současných tendencích v umění.

 

Program je rozdělen do dvou školních let, celkem se jedná o 10 celodenních kurzů s workshopem, kdy účastníci budou moci se osobně setkat s umělcem reprezntujícím dané téma a komentovanou prohlídkou aktuální výstavy v Galerii Luxfer v České SkaliciAbsolventi kurzu obdrží certifikátLUXFER OPEN SPACE Akademie.

Odbornou lektorkou je PhDr.Mgr. Kateřina Štroblová, kurátorka Galerie Luxfer, teoretička a odborná asistentka v oboru současného umění na Fakultě umění Ostravské univerzity.

Kurzy budou probíhat v inspirativním prostředí Vily Čerych v České Skalici a jsou pro účastníky zdarma. Kapacita kurzu je omezena na 25 účastníků.

 

 

Rádi bychom Vašim pedagogům touto cestou nabídli účast na našich kurzech a proto v případě zájmu Vašeho i Vašich kolegů nás můžete kontaktovat přímo na e-mailovou adresu galerieluxfer@gmail.com či na telefonním čísle 608 907 408 (lektorka). Veškeré informace naleznete také na našich webových stránkách www.galerieluxfer.cz

 

V průběhu měsíce září Vám poskytneme porobnější informace k programu prvního školního roku a časovému plánu našich kurzů.

 

Zahajujeme prvním kurzem již18.10.2019!