NOVÝ KURZ 19.6.2020 od 9:30-15:00

Vila Čerych, Křenkova 477, Česká Skalice

přihlášky zde

 

 

Vážení přátelé,

Dovolujeme si Vám představit náš nový edukační program LUXFER OPEN SPACE Akademie (LOSA!) zaměřený na současné umění, který pořádá Galerie Luxfer společně pod záštitou FaVU VUT Brno. 

Našim cílem je především rozšíření znalostí problematiky soudobého umění, jejíž absenci vnímáme ve výuce od základních uměleckých škol po univerzitní programy zaměřené na výuku výtvarné výchovy. Tematicky zaměřené kurzy kladou důraz především na pochopení idejí a kontextu vývoje umění. Dějiny českého umění jsou zároveň prezentovány v kontextu a návaznosti na umění světové. Jsme přesvědčeni, že hlubší znalost současné kultury je klíčem k uchopení dnešního světa a nezbytná pro jeho interpretaci žákům a studentům (nejen) uměleckých oborů.

LUXFER OPEN SPACE Akademie (LOSA!) je dceřinou platformou Galerie Luxfer v České Skalici, která se již deset let zaměřuje na prezentaci současného umění v regionu.

V letošním roce jsme naše výstavní a vzdělávací aktivity rozšířili o projekt LOSA! pro pedagogické pracovníky výtvarné výchovy, ale i pro zájemce z řad veřejnosti, kteří mají zájem dozvědět se více o současných tendencích v umění.

Program je rozdělen do 5 polodenních kurzů s workshopem, kdy účastníci budou moci se osobně setkat s umělcem reprezentujícím dané téma a komentovanou prohlídkou aktuální výstavy v Galerii Luxfer v České Skalici.
Absolventi kurzu obdrží certifikát LUXFER OPEN SPACE Akademie, projekt je navíc v akreditačním procesu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.

Odbornou lektorkou je PhDr.Mgr. Kateřina Štroblová, kurátorka Galerie Luxfer, teoretička a odborná asistentka v oboru současného umění na Fakultě umění Ostravské univerzity.

Kurzy budou probíhat v inspirativním prostředí Vily Čerych v České Skalici a jsou pro účastníky zdarma. Kapacita kurzu je omezena na 25 účastníků.

Rádi bychom Vám touto cestou nabídli účast na našich kurzech. Přihlášku naleznete v příloze tohoto emailu, v případě zájmu nás můžete kontaktovat také přímo na e-mailovou adresu galerieluxfer@gmail.com či na telefonním čísle 608 907 408 (lektorka). Veškeré informace naleznete také na našich webových stránkách www.galerieluxfer.cz.

 

FORMULÁŘ PŘIHLÁŠKY

 

 

 

 

 

Projekt je podpořen nadací Agosto Foundation z grantového programu Perpedes