FILIP NÁDVORNÍK

PIONEERS

11/5 - 25/6/23

Opening 11/5 from 7pm, Maloskalická 40, Česká Skalice

 

Filip Nádvorník (*1995) is one of the most interesting artists of the emerging generation. In his work, there is a mix of themes associated with both modern and traditional ways of life. His paintings reflect his own experience of village life, farming and field work. He organically combines these themes with general phenomena such as the connection to the landscape, settlement, uprooting, the search for home, the value of work or the return to tradition and local culture and the search for one's own identity.

Text: K. Štroblová

 

 

 
 

NAAAAASTY

REICHEL, LINDEN, NAMOR, KRŇANSKÝ, MIKULÁŠTÍK

27/4 - 25/6/2023

 

LUXFER Open Space, Maloskalická 40, Česká Skalice

Gallery opening hours: Thu-Fri 2-5pm, Sat - 10am-2pm

 

 

Julius Reichel

opening 2/3/2023 from 16h

LUXFER Open Space, Maloskalická 40, Česká Skalice

The Galerie (From)Outside project is a large-format, long-lasting presentation of one work of art on the facade of the building LUXFER Open Space - Space for contemporary art.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LUXFER OPEN SPACE AKADEMIE 2023

PŘIHLÁŠKA ZDE

 

 

 

 

 
 
 

LÍPA ART Collection

guided tours

 

The Sound Of The Sun Going Down

extended until 30/10/2022

 

Luxfer Open Space, Maloskalická 40, Česká Skalice

after a telephone appointment:

+420 606 678 679

 
 
 
 
DNY SOUČASNÉHO UMĚNÍ
CONTEMPORARYARTWEEKEND
9/9-11/9/2022
Luxfer Open Space/Maloskalická 40/ Česká Skalice
 
 
 
 
 
 

Lukáš Hofmann

 

 

SOSPIRI

 

2/9 - 30/10/2022

Galerie Luxfer/Riegrova 347/Česká Skalice/čt-pa 16-19h
 

The work of Lukáš Hofmann (*1993) is characterized by blending of genres and roles. The artist, working under the pseudonym Saliva, is a performer, choreographer, director, costume designer, video artist and curator. His performances take the form of staged situations, live or virtual images, in which he emphasizes the fragility and ephemerality of the present. The mixture of his inspiration sources is mainly dominated by the fashion industry, pop culture, but also the environment of video games and historical contexts.

Although the video titled Sospiri is a recording of a performance, it is a deliberate and original work of art. Its structure is based on the opera form: it is divided into several acts, in which a varied narrative unfolds. After all, the word sospiri means breath or exhalation, a term often used in opera practice.

The breath as a basic vital and bodily function permeates the entire video as an ever- present line, together with an accentuated, even baroque, exalted corporeality. Only physical emphasis is placed on fluids and their exchange, circulation and transformation.

Individual characters approach, touch, kiss, expose and injure each other. Their activity may resemble a ritual or transgression, for which it is necessary to undergo a certain ceremony, pain or discomfort. The careful choreography together with the captivating soundtrack draws the viewer into the scene, in which each act reveals a different situation.

Everything takes place in a kind of timelessness: the heroes are dressed in historical costumes, but use modern technologies and materials. The metaphor of present and past, human existence and interaction offers the viewer an intimate yet opulent experience.

 

 

Pro tvorbu Lukáše Hofmanna (*1993) je charakteristické prolínání žánrů a rolí. Umělec tvořící pod pseudonymem Saliva je performerem, choreografem, režisérem, kostýmním výtvarníkem, videoartistou, kurátorem. Jeho představení nabývají podobu inscenovaných situací, živých či virtuálních obrazů, v nichž akcentuje křehkost a efemérnost současnosti. Ve směsi jeho inspiračních zdrojů dominuje zejména módní průmysl, popkultura, ale také prostředí videoher či historických kontextů.

Ač je video s názvem Sospiri záznamem jednorázové tříhodinové performance, je záměrným a svébytným uměleckým dílem. Svou strukturou vychází z operní formy: je rozdělen do několika dějství, v němž se rozehrává pestrý narativ.

Ostatně slovo sospiri znamená dech či výdech, termín v operní praxi často využívaný. Právě dech jako základní životní a tělesná funkce prostupuje celým videem jako stále přítomná linie, spolu s akcentovanou, až barokně exaltovanou tělesností. Až fyzický důraz je kladen na tekutiny a jejich výměnu, cirkulaci a přeměnu.

Jednotlivé postavy se vzájemně přibližují, dotýkají, líbají, obnažují a zraňují. Jejich činnost může připomínat rituál či transgresi, k níž je nutné podstoupit určitý obřad, bolest či nepohodlí. Pečlivá choreografie spolu s podmanivým zvukovým doprovodem vtahuje diváka do scény, v níž každý akt odhaluje jinou situaci.

Vše se odehrává v jakémsi bezčasí: hrdinové jsou oblečeni v historických kostýmech, ale používají moderní technologie a materiály. Metafora současnosti i minulosti, lidské existence a interakce nabízí divákovi intimní a přesto opulentní zážitek.

Annotation: Kateřina Štroblová

 
 

1km of art

by Roel Jeroen van der Linden

 

20/8/2022
Aeroklub Nové Město nad Metují
 
1067.7 m = The longest painting by one artist in the Czech Republic!
 
Roel van der Linden (right) painted a work over a kilometer long in the Czech Republic with gallerist Roman Rejhold
Photo: Hynek Šnajdar
 
 
Thanks to:
BN International, s.r.o., Česká Skalice
Dennis IJlst
Bram Meulenbeld
PPG Deco Czech a.s. (Náchod)
Zelený family, Česká Skalice
Aeroklub Nové Město nad Metují
VODA CZ, s.r.o., Hořenice
Ministerstvo kultury ČR
Město Česká Skalice
 
 
Online info:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LÍPA Art Collection

 

The Sound Of The Sun Going Down / Zvuk zapadajícího slunce   

19/8 - 15/10/2022

Zahájení výstavy: 19/8 od 19h

Luxfer Open Space, Maloskalická 40, Česká Skalice

Curator: Roel Jeroen van der Linden

 

The LIPA Collection is an artist-owned and curated art collection founded by Dutch artist Roel van der Linden, currently based in Prague. The collection gives a new perspective on the contemporary art scene by focusing on the presentation of new talents that have not yet been recognized by other institutions. He acquired a large part of his art by exchanging his own works with artists he met during his years in the Netherlands, the Czech Republic and Slovakia.

 

LIPA Collection je umělecky vlastněná a kurátorská umělecká sbírka, kterou založil holandský umělec Roel van der Linden aktuálně sídlící v Praze. Kolekce dává nový pohled na současnou uměleckou scénu tím, že se zaměřuje na představování nových talentů, které dosud nebyly uznány jinými institucemi. Velkou část umění získal výměnou vlastních děl s umělci, se kterými se setkal během let strávených v Nizozemsku, České republice a na Slovensku.

 

Exhibition title: Het Geluid Van De Ondergaande Zon / The Sound Of The Sun Going Down / Zvuk Zapadajícího Slunce 

Artists:
Rob Bouwman, Marek Meduna, Giel Louws, Aimée Zito Lema, Martin Lukáč, Julius Reichel, Michaela Vrbková, Sofie Švejdová, Milica Mijajlović, Niels Post, Niek Hendrix, Sidi El Karchi, Anouk Griffioen, Marc Mulders, Warre Mulder, Aquil Copier, Rens Krikhaar, Jorn van Leeuwen, David Krňanský, Bety Krňanská, Oskar Felber, Hans Overliet, Sander Dekker, Jimena Mendoza, Eva Pelechová, Zuzana Svatík, Patrik Kriššák, Vladimír Houdek, Filip Dvořák, Martin Kolarov, Gijs van Lith, Legs Boelen, Marek Tischler, M.C. de Waal, Saki Matsumoto, Urvi Sethna, Michal Machciník, Philip Akkerman, Roman Výborný, Igna Snelders, Aki Zum.

 

 

 

 
 

 

 

u

Nathan André and Elena Galeeva

The other side of the pocket.

 

7/7 - 14/8/2022
Luxfer Open Space, Maloskalicá 40, Česká Skalice
 

Two regards from the outside were gathered here, in Ceska Skalice, for a stay of 12 days, during which the territory appeared to them little by little, with its inhabitants, its customs, its stories.

While scrutinising the corners of this world, a complex joyfully delirious reality appeared to us, where small and great History intermingle. Where signs and traces of ancient worlds, of past struggles, seeps through  the walls and objects. 

They wanted to literally dive into this lakeside, symbolic and living landscape, to learn it, to listen to it, in order to bring out the details forgotten and covered by the time passing, in order to record a small part of the lives that took place there, which moved, surprised, and touched them.   

Here are fragments of Ceska Skalice, here is a territory where voices and laughter resound, where silent glances coexist behind a bar and a magnificent mullets. A close territory explored and that we think we know like the back of our hand, until new seams appear.

 

 

 
 

Petr Kvíčala

„Božena, Eliška, Karolína, Magdalena a Teréza“

8/7 – 28/8/2022

 
Galerie Luxfer, Riegrova 347, Česká Skalice
 
Curator: Ondřej Chrobák
 

Only recently, thanks to Anglo-American theorists, a feminine equivalent for the French term "flâneur" has been established; the feminine variant is therefore "flâneuse". The male flâneur was born in the big city of the nineteenth century, the bustling streets of London and especially the boulevards of Paris. He first appears in the short story The Man of the Crowd from E. A. Poe, but it is Charles Baudelaire who is responsible for introducing the character to culture. Subsequently, this big-city phenomenon played a key role in Walter Benjamin's theories and inspired the artistic practice of the Parisian Situationists. The definition of the flâneur is rather difficult to formulate verbally. It is one who is both a part of and an observer of the crowd flowing down the street of a big city. To translate the word flâneur as vagabond, which is offered by common dictionaries, is misleading because it associates a figure more associated with the countryside than with the modern city. It is only recently that the word „zevl“ or „zevlák“, someone who is lurking or just observing doing nothing, has come into circulation in the Prague rap milieu, which is, I think, finally a good equivalent of this French word. But back to the women who are „zevling“. There is an ongoing debate within gender studies as to whether the type of "female flâneuse" could "occur" at all in the nineteenth century, as the public space of the city was "gendered" and dominated by men. However, some scholars have pointed out that public space at the time was not nearly as homogeneous, and that one can find places such as beaches, cafés or department stores that allowed women to behave in a similarly autonomous way. Others mention specific female protagonists, most often Virginia Woolf. Here, in a roundabout way, we come to the very heart of Petr Kvíčala's exhibition, whose title contains five female names to which everyone can add the surnames of key literary authors of the national revival. The town of Česká Skalice, where the Luxfer Gallery has been developing its activities for a long time, is first associated with one of them, Božena Němcová. The initial idea, if I may reveal the genesis of the exhibition concept, was to create an object for Luxfer based on the shape of the Božena Němcová Square in Česká Skalice. Petr Kvíčala began to develop the concept of paintings or paintings-objects based on the ground plans of squares many years ago while "zevling" through Barcelona, where he redrew the shapes of these urban spaces in his ketchbook. But alas. A quick look on google maps showed that, contrary to all assumptions, the central square in Skalice is not named after Božena Němcová. The writer does have an important street here, but only a street. A further search on the app showed that finding a square in the centre of town named after an important woman is almost impossible. And not just in the Czech Republic, but globally. A new question emerged, paraphrasing Linda Nochlin's famous essay: why are there no squares named after great women artists? The results of the questioning only confirm how much public space was (and is) occupied primarily by men, both physically and symbolically. In order to avoid the previous paragraphs being misleading, the current exhibition does not mean a "feminist turn" in the work of Petr Kvíčala. It is much more an ambivalent play with meanings that allows for both a currently engaged and a rococo gallant way of reading. Formally, it continues the systematic exploration of the possibilities of "geometry by hand" and testing the limits of contemporary painting. To do so, it responds to a site-specific context. In short, a summer exhibition.

Annotation: Ondřej Chrobák

 
 

Vladimír Houdek

Lost City

 

29/4 - 30/7/22
Opening 29/4 from 7pm
 
LUXFER OPEN SPACE, Maloskalická 40, Česká Skalice
 

 

Markéta Kinterová

Somewhere between a consumer and a pedestrian

 

25/3 - 8/5/22
 

opening_25/3 from 7pm

address_Galerii Luxfer 

(Riegrova 347, Česká Skalice)

opening hours_čt-pa 16-19h 

 

 

 
 
 

 

 

Roel Jeroen van der Linden

Praise of Folly

Opening on Friday 4 February from 15:00 in Luxfer Open Space 

(Maloskalická 40, Česká Skalice).

 

The exhibition project is part of the Gallery (From)Outside.

 

 

 

OPENING 21/1/2022 from 7pm

 
 
 
 
 
Nina Grúňová
16/7-4/9/2021
 
Opening 16/7 from 7pm
(Galerie Luxfer, Riegrova 347, Česká Skalice)
 
David Böhm
from the NOTHING series
 
(From)outside Gallery
Luxfer Open Space - Prostor pro současné umění
Maloskalická 40, Česká Skalice
 
 
 
"I have been carrying signs with the inscription „nothing“ with me for several years. I am
leaving them in places where there is nothing special or expectable. Nothing excludes
the existence of something. This sign was stuck in the ground nearby a colony of
penguins on the Antarctic peninsula in 2017."
 
 
 
 
 
Jiří Černický
Mobile architekture
 
22/1-14/5/2021
exhibition extended
 
 
 
 

 

Roman Štětina

Lottery draw

 

20/11/2020-17/1/2021

 

Exhibition in LUXFER GALLERY, Riegrova 347, Česká Skalice 

 

 

 

Štětina (* 1986) mainly uses video installations in which sound works as the dominant component of an audiovisual work. They often form found archival material, which they rearrange and update.

 

 

 

 

Laure Wauters

 

Strange Windows, Stranger Eyes

 

5/10/2020 - 31/3/2021

Exhibition in LUXFER OPEN SPACE, Maloskalická 40, Česká Skalice 

 

 

Filip Dvořák

 

Gorge

 

18/9 - 15/11/2020

 

Open: Thu/Fri 4-7pm

 

 

 

 

 

 

 

 

RAFANI

 

In a land of irrefutability: hope

 

29/5 - 31/8/2020

 

 

LUXFER OPEN SPACE - Prostor pro současné umění

Maloskalická 40, Česká Skalice

Opening hours  thu-fra 2-5pm, sat 10am-2pm

 

 

PHOTOGALLERY

 

 

 

 

 

Markéta Wagnerová

 

Fuck you, I'll go home

 

 

15/5 - 12/7/2020

 

 

Opening 15/5 from 7pm

 

 

 

 

Behind the artistic female name is an eccentric young man with a mustache. Last year's graduate of the Faculty of Fine Arts in Brno (* 1988), where he attracted attention with a two-hour, sometimes unbearable, but engaging video. His feature diploma opus Jog Film was composed of fragments of shots of small video performances, very well put together and connected by successful connecting scenes into several parts. The whole video was a kind of statement of a young unanchored man full of doubt and anger. It was interesting to write the author in extreme positions reminiscent of Viennese actionists, but balanced by comic irony. The young author-author does not have much work behind her and it will be a big surprise in which direction she will go on her pilgrimage through art.

Annotation: Luděk Rathouský

 

 

 

Supported by:

 

Ministry of Culture

 

City Česká Skalice


 

 

 

 

 

 

 

Matej Al-Ali

Veškerá skutečnost je provizorní a není možné jí jakkoli důvěřovat

 

31/5 - 14/7/2019

 

Zahájení výstavy 31/5 od 19h