PŘEDNÁŠKY PRO VEŘEJNOST


undefined

 Angažované a politické umění
PhDr. Kateřina Štroblová
26.11.2010

Vila Čerych, Česká Skalice

Anotace:
Teretička umění a kultury Kateřina Štroblová představí aktuální fenomén politického umění. Kromě samotné problematiky pojmů jako politické a angažované umění, jejich souvislostmi a proměnou jejich vnímání se bude věnovat průřezu historií těchto uměleckých tendencí od počátků až po současnost. Vedle světových osobností se zaměří i na scénu českou, včetně jejích kontroverzních postav a projektů.

Cíl přednášky:
Seznámení veřejnosti s pojmy angažované a politické umění, jejich vnímáním a proměnami jeho obsahu z hlediska zahraničního i domácího.
Stručné představení uměleckých subjektů využívajících ve své tvorbě jeho principů.

Osnova přednášky:
termíny aktivismus, angažované umění
politický aktivismus ve světovém umění
angažované umění v Čechách
Rafani
Guma Guar
Pode Bal

David Černý

Ztohoven