Matěj Smetana

Návody

5.1. 2011


Autorký videoart

BIOLUXFER v prostorách vily ČERYCH Česká Skalice

 
Matěj Smetana (1980) vystudoval FaVU v Brně v ateliérech Malířství 3 Petra Kvíčaly a Intermedia Václava Stratila. Umění Matěje Smetany má některé příznaky, které provázejí vědecké objevy. Je to vytrvalost, radost z přesnosti, uplatňování známých vzorců za okolností, za nichž jejich působení dosud nikdo neprověřil, a touha podívat se na něco, co ještě nikdo neviděl.

BIOLUXFER uvede především soubor čtyř Smetanových videí ze série Návody. Návod 1: Krystal, Návod 2: Trilobit, Návod 3: Vesmír a Návod 4: Západ slunce. Aspekt radosti z rukodělné řemeslné kutilské činnosti je konfrontován s obsahovou trapností potenciálních výrobků.
Tento trapný moment však nepostrádá prostor pro divákovu imaginaci a interpretaci. Na formátu jednoduché animace srozumitelných pracovních postupů se odvíjí jakoby historie země nebo touha po dálavách vesmíru. Hodina a půl nostalgické podívané bude doplněna překvapením.

Matěj Smetana (1980) vystudoval FaVU v Brně v ateliérech Malířství 3 Petra Kvíčaly a Intermédia. Vytváří zejména instalace, komiksy a videa. Jeho konceptuální přístup, kritický k uměleckým institucím, se projevil ve fotografiích škrábanců na dílech minimalistických klasiků Donalda Judda, Sola LeWitta a Johna McCrackena. Téma chyb a významových posunů se pak objevuje v jeho díle i nadále. Často se také zabývá vztahem mezi záměrně stanoveným omezením a náhodou, například prostřednictvím trojrozměrných těles, jejichž prostorová seskupení vycházejí ze symbolických tvarů. Cyklus dřevěných objektů Vlajky (2002) tak rozvíjí podobu čtyř státních vlajek, zpracovaných pomocí průniku geometrických těles. Objekt Českoid (2003) zase rotuje plochu České republiky; na ní navazující Hradčanoid (2006), protáhlý válcovitý útvar z pletiva, je vytvořený podle rotující siluety Pražského hradu. Do oblasti pohyblivého obrazu zabrousil videem Je to jenom film, kdy překreslil tři upoutávky na klasické horory na fólii a doplnil je původním zvukem. Téma náhody je zvýrazněné v instalaci Remix, v níž si autor pohrává s myšlenkou existence zvláštního inteligentního vědomí v mediálních sděleních. Jejich dešifrování probíhá pomocí výběru a označování sledu slov či písmen z kopií z knih, fotografiích filmových titulků či z nápisu na sekačce, tvořící dohromady "existenciální" poselství.

Autor anotace: Lenka Dolanová

 

Zdroj: artlist.cz

 
Federico Díaz

2.7. 2011


 

 

Federico Díaz je mnohostranným umělcem, který již od poloviny 90. let důsledně reflektuje vztah frenetického vývoje počítačových technologií, nových médií a univerzální lidské zkušenosti mýtického typu. Díazovy práce intuitivně řeší konfliktní povahu tohoto vztahu, snaží se ukotvit komplexitu chaotické postindustriální existence člověka v jeho přirozenosti, na jeho primárních, tj. emocionálních a sociálních základech. Díazova orientace na vztah mezi vědou a uměním, intenzivní zájem o problémy ekologie a urbanismu, experimentování v oblasti designu a architektury, technická preciznost a nákladnost prací – charakteristiky na české umělecké scéně zcela neběžné, staví jeho práce do kontextu mezinárodního elektronického umění, které bezprostředně komunikuje s globálním divákem. Řada Díazových projektů byla prezentována v Paříži, Londýně, Miláně, Madridu, Düseldorfu, Tokyu či v Linci.Akustickým objektem Nostalgia (1992) Díaz společně s tvůrčím týmem E-Area iniciuje řadu vizuálních instalací. Elementární, biomorfní, embryonální tvar připomínající mušli ale nefunguje pouze jako skulpturální, prostorově autonomní objekt, ale jako interaktivní pole............ Počítačová animace Generatrix (1999-2000) reflektuje ambivalenci našeho vztahu k reálnému světu a simulovanému kyberprostoru, kterou Díaz přirovnává k „situaci obojživelníka“: „Obojživelník, nacházející se ve vodě, se přitom necítí být oddělen od souše, nevyhodnocuje “správnost” či „nesprávnost“ své pozice, jak to činíme my. ...............Jde samozřejmě o hlubší problém a pokud se jím chceme vážně zabývat, je to na několik set stran textu tištěné knihy nebo spíše nelineárního hypertextu, jenž je právě jednou ze zmíněných dynamických map, o nichž tu chceme mluvit. Při prohlížení jeho textů, vizualizací a zvuků se toto vnitřní prostředí neustále mění. Tzn. vrátíte-li se v průběhu času o několik “stránek” zpět, budou odlišné, protože mezitím reagovaly na tok (přísun) nových informací. Lze to připodobnit k živému organizmu, k principu sebeorganizace ekosystémů, růstu termitiště, lidského města, obecně k vlastnostem živé hmoty, v níž se řád rodí z neuspořádanosti.“Využitím metody hypersonic, kterou využívají architekti a designéři, Federico Díaz konstruuje umělý prostor, který na realitě neparazituje, spíše je interaktivně “formován v reálném čase proudícími informacemi“.................... Projekce Sakura (2005), kterou prezentoval Federico Díaz společně se skupinou E-area na přehlídce Ars Electronica (2006), vyvolává v divákovi silně emocionální prožitek. Záměr, aby projekce vypadala jako propaganda IT společnosti a jejího nového, odlidštěného způsobu a scénáře života, má sdělit vnitřní „pocitu konzumní prázdnoty lidstva“, zvětšující se působením IT, varuje před „hromaděním produktů vytvářejících iluzi, klamem, umělým horizontem a izolací našich smyslů a vnímání.“„Mezilidská komunikace je jedním ze základních principů našeho přežití, tak jako potřeba tepla, světla či energie ve formě potravy a tekutin. Přenos informací se stále více odhmotňuje, přestává být závislý na jednotlivých lidech, na ústním sdělení, na fyzickém kontaktu, vše je v přímém přenosu pomocí globální optiky. Díazův „cyberhumanismus“ těžící z technologického potenciálu nových médií a vyspělých počítačových programů, vychází vstříc bytostně zakódované emocionalitě člověka a jeho potřebě komunikace, přitom jeho práce vůči přetechnizované společnosti nezaujímají vždy jednoznačně kriticky odmítavý postoj. Díazova práce spíš přehodnocuje pozici člověka v jeho univerzálních konstantách ve světě na pozadí vědeckého poznání a globálních změn.

Zdroj: artlist.cz