Plenér absolventů FAVU VUT Brno 2017

20/7 – 21/ 7/ 2017

 

Kurátor: Luděk Rathouský, Galerie Luxfer

 

Za podpory města Česká Skalice a místní Vily Čerych ve městě dne 21. 7. 2017 vyvrcholil již třetí ročník plenéru absolventů ateliéru malby Luďka Rathouského z brněnské Fakulty výtvarných umění.

Podobně jako v předchozích ročnících probíhalo za velkého zájmu veřejnosti v odpoledních hodinách pásmo drobných uměleckých intervencí a performancí ve veřejném prostoru České Skalice.

Po zahájení na náměstí u kašny, kde započal svou mnohoznačnou performanci i vedoucí ateliéru a kurátor Luděk Rathouský, se diváci a účastníci přesouvali na místa jednotlivých akcí. 

 

Intervenci s politickým podtextem představily Nina Grúňová, Barbora Zentková a Julia Gryboś. Na vývěsce místní radikální frakce Národní demokracie překryly její logo novým označením „Národní demagogie“, odkazující k obsahu informací umístěných na nástěnce. 

Jejich další společnou akci lze vnímat jako jakousi sondu do tématu minulost - budoucnost. Návštěvníci místní knihovny možná za několik let objeví drobné zápisky aktuálních událostí, které autorky vepsaly do vybraných knih. 

Instalace Marty Fišerové pracovala s lokálním kontextem, materiálem i místními obyvateli. Bílé vlajky umístěné na domech v ulici Edvarda Beneše zde možná setrvají i delší čas. 

Alžběta Bačíková představila část svého videoprojektu, zabývajícího se plastikou 70. let. Přes telemost přiblížila příběh sochařky, která vyzdobila interiér rehabilitačního střediska v nedalekých Jánských lázních.

Závěr plenéru patřil již tradičně umění hudební improvizace Tomáše Hrubiše v hostinci U Konvalinků.

 

Text: Kateřina Štroblová