Svätopluk Mikyta

Zdroj

31/3 – 28/5/2017

 

Kurátorka: Kateřina Štroblová 

 

Svätopluka Mikytu (*1973) nejlépe charakterizuje pojem světoběžník. Po studijních stážích ve Stuttgartu, Berlíně a jiných městech vystavuje svá díla po celé Evropě, je neustále na cestách se zavazadlem plným uměleckých artefaktů. 

Přesto je však jeho produkce hluboce zakořeněna v domácí, slovenské tradici, jejíž lokální motivy se v ní často objevují. 

Těžištěm Mikytovy tvorby je však práce s nalezeným materiálem – převážně s obrazovým doprovodem knih z období socialismu, které získává v antikvariátech a bazarech. S reprodukcemi manipuluje a graficky do nich zasahuje. Vznikají tak „překresby“ či „re-portréty“ s novým vizuálním nábojem a ideovým obsahem.

V Galerii Luxfer vytvořil lokálně citlivou a precizní instalaci, v níž naplno využil své principy řemeslné dovednosti a plné estetizace objektu. Sbírka uměleckých monografií, rozvěšených v prostoru galerie se díky grafickému zásahu proměnila v barevnou řadu vizuálních artefaktů. K místnímu kontextu se autor vztáhl užitím figurálního ornamentu kované mříže, kterou objevil ve sklepení domu, v němž se nachází galerie. 

Vedle otázek po hledání identity a ukotvení jedince v dějinách lze Mikytovo dílo vnímat také jako komentář k sociopolitické situaci postkomunistické společnosti.

Svätopluk Mikyta je laureátem Ceny Oskára Čepana za rok 2009 a působí jako vedoucí ateliéru grafiky na brněnské FaVU. Je také spoluorganizátorem důležitého lokálního uměleckého centra Banská ST A NICA v Banské Štiavnici.