Marika Volfová

3,4 Planet Earth

 

13/10/2017 – 3/12/2017

 

 

Marika Volfová je studentkou posledního ročníku ateliéru malby na brněnské Fakultě výtvarných umění. Ve svých dílech reflektuje především své bohaté zkušenosti a poznatky z cest po celém světě. Na základě skic pořízených na cestách po severní Africe a Blízkém východě vznikl v roce 2015 cyklus velmi silných, syrových obrazů, odrážejících hloubky dědičné paměti, mytické krajiny archetypů v podvědomí, touhu po exotice a strach z neznámého zároveň. 

Marika Volfová žije nomádským způsobem života, tráví čas v různých společnostech a kulturách, a beze zbytku tak naplňuje představu současného globálního a uvědomělého světoobčana. Působení v uprchlických táborech v Řecku či organizování nezávislé kultury v holandských squatech originálně přetavuje do svých kreseb a maleb. 

Výstava v galerii Luxfer se zabývá pohybem jakožto základním prostředkem nomáda, ale i v jeho obecnější rovině. Pohyb po planetě, z bodu do bodu, pohyb soustředěný, náhodný či zdánlivě nepodstatný určený nenápadným gestem.  Autorka sebekriticky zkoumá svou roli umělkyně i aktivistky za lepší společnost, k čemuž odkazuje i samotný název výstavy, prozrazující počet Zeměkoulí, který by byl potřeba k udržitelnému přežití na základě ekologické stopy, jež Volfová svým způsobem života zanechává. 

 

 Tisková zpráva: Kateřina Štroblová