Marie Lukáčová
 Jakub Roček
 
27/5 – 10/7/2016
 
Marie Lukáčová a Jakub Roček umělecky spolupracují nedlouho a dalo by se říci, že za jejich součinností stoji spíše klasický partnerský vztah mladých spolužáků než sblížení formujícího se uměleckého názoru. Přesto je silným magnetem jejich spolupráce umělecká forma, ke které oba samostatně dospěli během bakalářského studia na brněnské FaVU. Marie se skrze tradiční malbu a instalaci dostala k pokusům s médiem videa, přičemž pro ni byla hlavním těžištěm možnost narativního sdělení obsahu. Naproti tomu Jakub se od média klasické kresby a grafiky - potažmo počítačové grafiky - vydal směrem k videu přes mocnou vizualitu a silný emociální náboj, aniž by samozřejmě rezignoval na zásadní společensko - politické sdělení. Jeho postapokalyptické vize společnosti po jakémsi fatálním konfliktu se propojily s politicky kataklyzmatickým pohledem na současný kapitalistický svět Lukáčové. Touto syntézou vznikla zajímavá kombinace politicky angažovaného umění a výrazné, technicky propracované filmové postprodukce. Je jasné, že si jen těžko lze troufnout předpokládat, co Marie Lukáčová - v současné době studentka pátého ročníku VŠUP v Praze v ateliéru Supermédia  - s Jakubem Ročkem, který bude mít v době výstavy v kapse čerstvý diplom Magistra Artes z FaVU v Brně, pro nás připraví, ale mohu zaručit, že to bude určitě velmi aktuální a podnětné.
Anotace: Luděk Rathouský

Marie Lukáčová

Jakub Roček

27/5 – 10/7/2016

 

Marie Lukáčová a Jakub Roček umělecky spolupracují nedlouho a dalo by se říci, že za jejich součinností stoji spíše klasický partnerský vztah mladých spolužáků než sblížení formujícího se uměleckého názoru. Přesto je silným magnetem jejich spolupráce umělecká forma, ke které oba samostatně dospěli během bakalářského studia na brněnské FaVU. Marie se skrze tradiční malbu a instalaci dostala k pokusům s médiem videa, přičemž pro ni byla hlavním těžištěm možnost narativního sdělení obsahu. Naproti tomu Jakub se od média klasické kresby a grafiky - potažmo počítačové grafiky - vydal směrem k videu přes mocnou vizualitu a silný emociální náboj, aniž by samozřejmě rezignoval na zásadní společensko - politické sdělení. Jeho postapokalyptické vize společnosti po jakémsi fatálním konfliktu se propojily s politicky kataklyzmatickým pohledem na současný kapitalistický svět Lukáčové. Touto syntézou vznikla zajímavá kombinace politicky angažovaného umění a výrazné, technicky propracované filmové postprodukce. Je jasné, že si jen těžko lze troufnout předpokládat, co Marie Lukáčová - v současné době studentka pátého ročníku VŠUP v Praze v ateliéru Supermédia  - s Jakubem Ročkem, který bude mít v době výstavy v kapse čerstvý diplom Magistra Artes z FaVU v Brně, pro nás připraví, ale mohu zaručit, že to bude určitě velmi aktuální a podnětné.

Anotace: Luděk Rathouský

 

FOTOGALERIE