Tisková zpráva

 

Dominik Lang:

FwdFwdFwdFwdFwd

 

Galerie Luxfer 19.7. – 15.9.2019

 

Čas a proces. Proces vyžaduje čas; čas formuje proces. Čas se v dnešní době stává žádanou a nedostatečnou komoditou. Je po nás vyžadováno stíhat mnoho věcí najednou, být neustále k zastižení na telefonu či online. Delší doba neaktivity v internetovém prostoru či nezvedání mobilu se začíná považovat za zvláštní, ne-li neslušné.

Dovolat se Dominikovi Langovi je těžký oříšek. Není to však zcela nemožné, na rozdíl od očekávání jeho odpovědi elektronickou poštou. Pokud by komise Guinnessových rekordů hledala šampióna s nejplnější schránkou neotevřených e-mailů, Dominik Lang by s více jak 11.000 byl jistě žhavým kandidátem. Neodpovídání však není nějaký koncept, ale spíše životní styl. Méně psát je více žít, jak trefně formuloval jeden z účastníků vernisážové akce.

Pro výstavu v Galerii Luxfer připravil Lang reflexi těchto systémových struktur, a diváci mají možnost se aktivně zapojit.

Byla vytvořena nová emailová schránka, do níž autor přeposílá některé z mnoha neotevřených emailů (většinou ty, co mají v předmětu výrazy jako „důležité“, „urgent“ či „spěchá“). Návštěvníci mohou kterýkoli z nich otevřít, přečíst a poslat odpověď (pomocí tlačítka „odpovědět“).

Zda se právě vaše odpověď dostane k původnímu adresátovi není podstatné, ostatně, některé maily požadující okamžitou reakci jsou již několik měsíců či dokonce let staré. Jak tedy vnímat proces zpomalení, minimalizace, akcelerace, nátlaku? Lang nenabízí odpověď, ale zamyšlení.

Výstava je zároveň site-specific, jak u Langa zvykem, a znejisťuje naši recepci daného místa. Celou plochu galerie nejprve pokryl dřevotřískou, z níž následně pro vernisáži vyřezal stůl, kolem něhož se návštěvníci seskupili do jakési „kanceláře“. Narušil tak vnímání galerijního prostoru a jeho hranici s místem pro administrativu či technické zázemí (podobně jako to kdysi učinil v expozici v Národní galerii, kdy se vystavená díla nacházela právě v technických prostorech).

 

 

 

E-mailová adresa: fwdfwdfwdfwdfwd@email.cz

Heslo: urgenturgent