Galerie Luxfer 2010 – 2015

Kateřina Štroblová (ed.)

 

Retrospektivní publikace mapuje prvních pět let činnosti galerijního projektu, zaměřeného na decentralizaci umělecké scény a prezentaci současného umění v regionu. Na pozoruhodném formátu reflexí vystavujících umělců i návštěvníků z řad kulturní veřejnosti se šířeji zaobírá vztahem centra a periferie, budováním důvěry v umění a kulturním životem „v mezerách“. 

Luxfer Publishing, 92 stran, 

 

Cena: 250 Kč + 50Kč poštovné a balné

 

Objednávky prosím zasílejte:

písemně:  galerieluxfer@gmail.com

telefonicky: +420 606 678 679