Lukáš Karbus

10/1 - 8/3/2020

 

 

 

 

 

Lukáš Karbus (*1981) je absolventem malby na brněnské Fakultě výtvarných umění. Jeho 

malby mají podobu velkoformátových akvarelů, které jsou do velké míry ovlivněny 

venkovským životem a prací. Karbusova tvorba vybočuje z aktuálních trendů, svou estetikou 

jako by na jedné straně reagovala na modernistická hnutí a na straně druhé se nechala volně 

vést pozorováním krajiny a jednoduchého života, na pomezí spirituálních či halucinogenních 

vizí.