Jan Šerých

13/4 - 27/5/2018

 

Jak výstižně napsal teoretik Karel Císař, „ve své tvorbě kombinuje Jan Šerých dvě zdánlivě protichůdné tendence: racionálno, které se projevuje v užití formálních prostředků geometrické abstrakce, a emocionálno, které reprezentuje opravdový obsah jeho děl.“ 

Šerých (*1972) pracuje zejména se znakovými systémy, kódujícími sdělení. Autorovým prvotním oborem se stala typografie, a písmo je také zásadním prvkem jeho práce. Díla mají podobu písmenných řad, z nichž přeskupováním či vyjímáním jednotlivých elementů vznikají odlišné výpovědi. Není ovšem jediné „správné“ čtení; mnohdy jde spíše o posouvání písma do nečitelnosti. 

Často jsou jeho plátna čistou geometrickou abstrakcí, složenou z mřížky, linie či obrazců, uvádějících diváka do specifické formy vzájemné komunikace. 

Jan Šerých je v současnosti odborným asistentem ateliéru malby na pražské Akademii. Na konci 90. let byl členem významného uskupení Bezhlavý jezdec.

 

Anotace: Kateřina Štroblová

 

FOTOGALERIE