Jiří Černický

Enigma

13/3 - 10/5/2020

 

 

TISKOVÁ ZPRÁVA

 

FOTOGALERIE

 

Galerie Luxfer v březnu představila Jiřího Černického (*1966), jednu z nejvýraznějších postav staudobé umělecké scény. Černický se s lehkostí pohybuje mezi médiem malby, performance, instalace a videa. Je pro něj charakteristická environmentální a sociální tematika, do jeho tvorby se promítají osobní prožitky i popkulturní prvky, ale také humor a ironie. Jiří Černický je vedoucím ateliéru malby na Vysoké škole uměleckoprůmyslové. V roce 2016 představil svou velkolepou exhibici Divoký sny v pražském Rudolfinu.

Anotace: Kateřina Štroblová