BIOLUXFER 2017

21/7/2017

Komponovaný večer s uměleckou skupinou Rafani

 

Místo konání:   Galerie Luxfer, Vila Čerych, Česká Skalice 

Kurátor: Kateřina Štroblová

 

S tvorbou umělecké skupiny Rafani (David Kořínek, Marek Meduna, Jiří Franta, Zuzana Blochová a Luděk Rathouský) se veřejnost v České Skalici měla možnost seznámit již v roce 2010, kdy se představila v Galerii Luxfer videoinstalací a performancí.

Skupina Rafani vznikla v roce 2000 v Praze. Její tvorba vychází z konceptuálního umění s politickými a sociálními akcenty. Jejich tematickým i výrazovým prostředkem se staly fenomény jako limity demokracie, rasismus či historická traumata. Po období zdánlivé neviditelnosti a obtížnější čitelnosti skupinových aktivit, zapříčiněné vědomým neužíváním textových sdělení, se do tvůrčí palety Rafanů přidává hudba a zejména video, kterému se v současnosti věnují převážně. 

Vzhledem k lokální citlivosti a sensitivnímu vnímání neuralgických bodů současné politické a sociální situace je tvorba Rafanů neustále aktuální. Zaměřují se na živé jevy rezonující celou společností: mediální jazyk a jeho záměrná nesrozumitelnost, dezinformace, rozklad hodnot, migrace, radikalizace atd. 

Komponovaný večer v Galerii Luxfer uvede živá hudební performance Rafanů v prostorech hostince U Konvalinků.

Nejnovější videotvorbu (Teaser, 2016, Mostary, 2016, Balance of New, 2016, Trvalá proměna, 2016), která je v současné době součástí výstav v prestižních výstavních institucích (např. Fotograf Gallery Praha, Galerie Futura Praha/BWA Sokól Varšava/ChimeraProjekt Budapešť ad.), skupina představí ve večerní projekci v zahradě Vily Čerych.  

Projekce doprovodí diskuze se členy skupiny na aktuální témata. Závěrem večera bude promítán celovečerní autorský dokumentární film 31 konců, 31 začátků (2011), který Rafanům vynesl ocenění na mezinárodním festivalu dokumentárních filmů v Jihlavě.