Tisková zpráva


Tomáš Císařovský                                          

15. 5. – 12. 7. 2015


Galerie Luxfer, Riegrova 347, Česká Skalice

Kurátorka: Kateřina Štroblová


 


 


Tomáš Císařovský (*1962) patří k našim nejvýraznějším malířským osobnostem. Ke konci osmdesátých let vkročil se svými vrstevníky do proudu postmoderny. Jeho doménou je figurální malba, v níž se tematicky zabývá zejména osobní i kolektivní historií a pamětí za pomoci výjevů z československé a české historie. Od společenských témat uniká autor k malbě opuštěných krajin s příznačnou barevností, která je jedním z rozpoznávacích znaků autorova osobitého malířského rukopisu.


V Galerii Luxfer vystavuje Tomáš Císařovský sérii svěžích akvarelů. Této náročné technice se autor začal věnovat již v devadesátých letech. Ve vystaveném souboru Císařovský zobrazuje opět figurální motivy – tentokrát výhradně mužské akty na pozadí  přírodních scenérií. Autor je pozorným zaznamenavatelem příběhů, gest a událostí, jejichž jednoduchá forma nechává vyznít mnohoznačný obsah, ponechávající prostor pro diváka.  Některé akvarely mohou evokovat mytologické či biblické náměty, ukrývají však prosté osobní příběhy a zážitky.