Petr KRÁTKÝ

RETROSPEKTIVA  

 

Petr Krátký je studentem ateliéru Intermediální konfrontace Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze. Patří k nastupující generaci umělců, kteří si osvojili principy a estetiku konceptuálního umění natolik, že si z těchto postupů dokáží tropit posměch, aniž by se nutně vyvazovali ze zodpovědnosti související s tvorbou uměleckého díla. Krátký se od prvopočátku potýkal s problematikou malby, aniž by využil malířské prostředky konvenčním způsobem a vytvořil tak obraz, jak ho známe z galerií. Z malířských pláten, slepých rámů, podkladových barev a klínků, tedy potřeb, které jsou nezbytné k vytvoření konvenčního obrazu, ještě před samotnou malbou vytváří „obrazy obrazů“, které se často stávají spíše objekty a občas je lze jen těžko najít. V současnosti se věnuje čím dál tím více videu. Tak jako se předtím stal obraz jeho tématem i vyjadřovacím prostředkem, tak se mu samotné umění a jeho archivace v muzeích a jeho funkce ve společnosti stala prostředím, v němž provádí drobné intervence a které natáčí na videokameru.

 Všechno, co Krátký dělá, má jeden výrazný rys a tím je jednoduchá přesmyčka a vtip. Můžeme se proto těšit na jemnou, inteligentní výstavu která s největší pravděpodobností nebude postrádat humor.

 Anotace: Luděk Rathouský

 

FOTOGALERIE