Milan Salák

23.9 - 5.11.2011

 

Je to nejen umělec, který se etabloval v poměrně mladém věku na počátku 90. let, ale také organizátor a kurátor významných výstavních projektů (Sport- Gallery, Zelená, Zdroje nového stylu, 99 cz).O nichž se dá říci, že byly takzvaně zásadní a do jisté míry i určující. Přestože jeho hlavním výrazovým prostředkem zůstává malba, je jeho doménou konceptuální přístup k uměleckému dílu a tudíž volně přechází od plátna k instalaci, objektu a zpět k obrazu, přičemž jeho hlavním cílem je přemýšlení o podstatě vizuality jako nosiči informace jiné než spektakulární. Ve svém díle často zachází s intimními obsesemi, na jejichž základě vytváří osobní mýty. Ty jsou pak často patrny i v obecněji pojatých cyklech. Milan Salák je proslulý jako neúnavný diskutér a rétor, který je vždy připraven komukoli velmi živě přiblížit a nastínit problematiku současného umění, aniž by posluchač byl vystaven mnohdy.

Anotace: Luděk Rathouský
 
 
 
 
   
 

FOTOGALERIE

DENÍK.CZ