RAFANI

13.8. – 3.10.2010

 

Umělecká skupina Rafani vznikla v roce 2000 v Praze.
Její tvorba vychází z konceptuálního umění s politickými a sociálními akcenty. Rafani si přirozeně osvojili běžné sociálně politické náměty, které realizovali ve veřejném prostoru a následně přenášeli do galerie. Fenomény jako demokracie, rasismus, komunismus či historie se staly nejen jejich námětem, ale i výrazovým prostředkem. Připraveni bourat předsudky a zavedená klišé se pouštěli do utopického boje za „vyšší kvalitu lidství“. Poslední čtyři roky se pokusili o skupinovou tvorbu bez použití textu, čímž se stali poněkud neviditelnými. Výměnou zato se ale totálně proměnila paleta vyjadřovacích prostředků aRafani dosáhli nové kvality komunikace s divákem. Do svých instalací zapojují více videa, často záznamy performancí, kterými nezřídka doprovázejí své vernisáže. Není bez zajímavosti, že se poslední dobou intenzivně zabývají hudbou; přesněji řečeno elektronicky produkovaným hlukem (noise). Z toho všeho se dá usoudit, že ačkoli oni v současnosti čtyři pánové a jedna dáma mediálně mlčí, tím překvapivější a hlučnější se dá očekávat výstava signovaná černým nebo bílým kolečkem (jež je zároveň skupinovým logem).

Anotace: Kateřina Štroblová

 

 

 

FOTOGALERIE

DENÍK.CZ

ČESKÝ ROZHLAS 3 VLTAVA
Autor: Miroslav Ponomarev