Tomáš Vaněk

 

Particip č.209

 

1/2/2019-24/3/2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FOTOGALERIE

 

 

 

 

 

 

Tomáš Džadoň

 

Role trikolóry

 

7/12/2018-27/1/2019

 

Vernisáž výstavy 7/12 od 19h

 

 

Osobu Tomáše Džadoně (*1981) si místní obyvatelé zajisté připomenou v souvislosti s akcí Dým nad Babiččiným údolím, jež autor uskutečnil v březnu loňského roku. Tato citlivá intervence do veřejného prostoru reagovala nejen na minulost, ale také na aktuální situaci v regionu. Pro následující výstavní projekt si Džadoň opět zvolil lokálně-historické téma, v jehož středu figuruje jeden z artefaktů místního textilního muzea a symbolika trikolory, jež je v souvislosti s letošním výročím vzniku republiky všudypřítomná. 

Tomáš Džadoň je autorem instalací, v nichž propojuje tradici, lidové motivy, současnost a jejich vzájemné vztahy. Působí jako asistent ateliéru hostujícího pedagoga na pražské Akademii.

Anotace: Kateřina Štroblová

 

FOTOGALERIE

 

 

 

Jakub Tajovský

 

Perplex

 

12/10-02/12/2018

 

Hlavním médiem je pro Jakua Tajovského (*1991) malba, nicméně s lehkostí proniká i do kresby či analogových médií. Ve své tvorbě zkoumá protiklady jako iluze a realismus, hranice fyzického a virtuálního obrazu. Odraz reality zpracoval parafrází černého zrcadla; ostatně pro formulaci vztahu mezi obrazy a realitou užívá termín „pseudorealismus“.

Jakub Tajovský je absolventem Fakulty výtvarých umění VUT v Brně, kde momentálně pokarčuje v doktorském studijním programu.

Anotace: Luděk Rathouský

 

 

 

 FOTOGALERIE

 

 

 

 

BLACK MILK

24/8 - 16/9/2018

 

Dan Balabán, Pavel Forman, Tomáš Koudela, František Kowolowski,

Jiří Kuděla, Petr Lysáček, Václav Rodek, Ivo Sumec, Jiří Surůvka

 

Vernisáž výstavy 24/8 od 19h

v budově Staré radnice na náměstí v České Skalici

 

BLACK MILK/Ostrava

Výstavní projekt, který by rád představil skalickému publiku výběr z Ostravské výtvarné scény. Ostrava svou novou kulturní identitu čerpá ze svého mnohonárodnostního původu. Průmyslový úpadek způsobil i úpadek demografický a kulturní. Tento trend sledujeme i v mnohých industriálních centrech evropského prostoru i mimo něj. Ostravská výtvarná scéna je modelovým příkladem znovu nabývané kulturní identity vznikající na postindustriálním základu. Divák má příležitost posoudit, jestli má tato estetika pouze regionální charakter, nebo jestli se jedná o součást širšího estetického projevu.Pro Ostravskou výtvarnou scénu (potažmo pro celý region Slezsko) byl rozhodující vznik Fakulty umění při Ostravské univerzitě, která zásadním způsobem utvářela její podobu v posledních dvou dekádách. Z této zkutečnosti vychází i výběr autorů pro výstavu Black Milk.

 

FOTOGALERIE

 

 

RAFANI na Art-Brut-All

 

8/8 - 12/8/2018

 

Videoinstalace+Hudební performance

Pevnost Josefov

 

Fotogalerie

 

 

 

Eva Jiřička

 

3/8 - 7/10/2018

 

 

Zahájení výstavy 3/8 od 19h

 

Výzva:
Přijďte připojit své myšlenky a názory do společné výstavy Evy Jiřičky a obyvatel České Skalice.

 

FOTOGALERIE
 

 

 

 

 

Plenér Galerie Luxfer

 

20/7/2018

 

 

 

Plenér absolventů FAVU VUT v Brně ateliéru malby

14:00 Zahájení -  u kašny na náměstí v České Skalici. 

Následovat budou performance ve veřejném prostoru města. 

 

15:30 hudební performance Tomáše Hrubiše v kostele Církve československé husitské 

(Sportovní 616, Česká Skalice)
 

19:00 vernisáž výstavy obrazů rezidenta Roela Jeroena van der Lindena 

(Stará radnice, náměstí v České Skalici)
 

21:00 Vila Čerych - přednáška s filmovou projekcí doc. Davida Kořínka

 

FOTOGALERIE

 

 

 

 

Roel van der Linden

 

20/7 - 18/8/2018

 

Zahájení výstavy 20/7 od 19h

Budova Staré radnice, náměstí Česká Skalice

 

 

FOTOGALERIE

 

 

 

 

 

 

Rudolf Samohejl

 

Spekulativní továrna

 

1/6 - 29/7/2018

 

 

 

 

Své sochařské objekty a intervence označuje Rudolf Samohejl (*1987) jako situace. Ať již pracuje se situací určitého místa – například záborem veřejného prostoru, anebo s určitým stavem prostředí (v několika dílech pracoval s fenoménem ticha), pro diváka to znamená vyšinutí z běžného chápání prostoru. Možností čtení tohoto prostoru, pojatého vždy komplexně, je pokaždé několik.

Důležité téma je pro autora hra a její principy a přesahy.

Rudolf Samohejl studoval v ateliéru sochařství na pražské Vysoké škole uměleckoprůmyslové. Žije a pracuje v Praze a Bruselu. V roce 2015 se stal laureátem ceny Jan Naaijkens Prize, udělované mladým umělcům v Holandsku.

 

Anotace: Kateřina Štroblová

 

Tisková zpráva

 

 

 

 

Roel van der Linden

 

Jednota prostřednictvím identity

 

21/5/2018

 

 

 

 

 

Rafani v Paříži

 

15/2 - 6/4/2018

 

 

FOTOGALERIE

TISKOVÁ ZPRÁVA

RAFANI V MEDIÍCH

KATALOG KE STAŽENÍ

 

 

 

 

DAVID BÖHM & JIŘÍ FRANTA :

Ilustrovaná časová osa v Českém centru Paříž 

 

  

 

 

 

 

 

Julius Reichel

U.F.O. efekt

 

9/2 - 1/4/2018

 

FOTOGALERIE

 

 

 

David Možný

Miss You

 

8/12/2017 - 28/1/2018

 

 

 

 

FOTOGALERIE

foto: Lukáš Jasanský

 

 

 

 

LUXFER OPEN SPACE

platforma Galerie Luxfer, která se zabývá především off-side rezidenčními projekty a skupinovými výstavami mimo prostor galerie. Hlavním cílem jsou umělecké rezidence, symposia a ateliéry včetně spolupráce s podobnými subjekty v České republice i v zahraničí.

 

FOTOGALERIE

 

 

 

 

 

INDEX BERLIN

 FOTOGALERIE

TISKOVÁ ZPRÁVA 

KATALOG

 

 

 

Komín – Dým nad Babiččiným údolím

Umělecká intervence ve veřejném prostoru

26.3.2017

 

Autor a realizátor projektu: MgA. Tomáš Džadoň ArtD.

Kurátor: Kateřina Štroblová, Galerie Luxfer

Místo konání: Česká Skalice, Riegrova 347

 

 

 

Projekt s názvem Komín – Dým nad Babiččiným údolím je autorskou intervencí do veřejného prostoru města Česká Skalice.

Autorem projektu, jenž je výsledkem rezidenčního pobytu v Galerii Luxfer v loňském roce, je vizuální umělec a pedagog Tomáš Džadoň. Idea spolupráce s Tomášem Džadoněm vznikla v návaznosti na jeho předchozí realizace ve veřejném prostoru, mezi nimiž zaujímá neopomenutelné místo monumentální Pamätník ľudovej architektúry, instalovaný v letech 2013 – 2016 na střeše panelového domu na sídlišti Furča v Košicích. 

Pro Českou Skalici připravil Tomáš Džadoň site-specific instalaci, propojující minulost a současnost místa. Jako cílový objekt byl zvolen historický komín chemické úpravny kožešin Ing. Seidla (v areálu bývalé továrny Kara, dnes firmy Proma-Reha) v Riegrově ulici. 

Tento komín je mezi technickými a industriálními památkami republikovým unikátem nejen díky své typové konstrukci s vodojemem, ale také roku stavby (1942). V současné době je stav komína neuspokojivý a jeho budoucnost nejistá. 

Tomáš Džadoň se rozhodl navázat na bohatou průmyslovou historii České Skalice a regionu (jež je neprávem poněkud opomíjena a přehlušena tradičním spojením města a postavou Boženy Němcové) a připomenout ji akcí, jež na ni důstojně upozorní. Projekt je zároveň mementem ostatních průmyslových objektů a továren, jež v kraji dosloužily či byly uzavřeny (tento fenomén se ostatně týká všech zemí bývalé východní Evropy).

Komín – Dým nad Babiččiným údolím je tak citlivým komentářem k současné společenské situaci, i s ohledem na velmi aktuální kauzu týkající se místního textilního muzea. 

Anotace: Kateřina Štroblová

 

FOTOGALERIE

foto: Lukáš Jasanský

 

 

 

Projekt Galerie LUXFER podporuje:

 

 

      

Město Česká Skalice

 

 

 

 

 Uveřejněno na:

 

 

 

 

 

Své sochařské objekty a intervence označuje Rudolf Samohejl (*1987) jako situace. Ať již pracuje se situací určitého místa – například záborem veřejného prostoru, anebo s určitým stavem prostředí (v několika dílech pracoval s fenoménem ticha), pro diváka to znamená vyšinutí z běžného chápání prostoru. Možností čtení tohoto prostoru, pojatého vždy komplexně, je pokaždé několik.

Důležité téma je pro autora hra a její principy a přesahy.

Rudolf Samohejl studoval v ateliéru sochařství na pražské Vysoké škole uměleckoprůmyslové. Žije a pracuje v Praze a Bruselu. V roce 2015 se stal laureátem ceny Jan Naaijkens Prize, udělované mladým umělcům v Holandsku.

Anotace: Kateři