Rafani v Paříži

 

15/2 - 6/4/2018

 

 

FOTOGALERIE

TISKOVÁ ZPRÁVA

RAFANI V MEDIÍCH

KATALOG KE STAŽENÍ

 

 

 

 

 

Julius Reichel

U.F.O. efekt

 

9/2 - 1/4/2018

 

FOTOGALERIE

 

 

 

David Možný

Miss You

 

8/12/2017 - 28/1/2018

 

 

 

 

FOTOGALERIE

foto: Lukáš Jasanský

 

 

 

 

LUXFER OPEN SPACE

platforma Galerie Luxfer, která se zabývá především off-side rezidenčními projekty a skupinovými výstavami mimo prostor galerie. Hlavním cílem jsou umělecké rezidence, symposia a ateliéry včetně spolupráce s podobnými subjekty v České republice i v zahraničí.

 

Název výše uvedené výstavy by mohl být Krátké spojení nebo Zkrat, neboť všichni autoři vybraní na tuto výstavu nějakým způsobem pracují s elektrickými impulsy generujícími zvuk a navíc jde o neplánovanou výstavu, kde se v jeden okamžik potkalo několik náhodných faktorů. Možnost spolupráce s festivalem Brutal Assault, poskytnutí městských prostor staré radnice v České Skalici, vznikající platforma Luxfer open space a proběhnuvší plenér absolventů malby brněnské FaVU, kde výstava dostala jasnější kontury. Ačkoli je zvuk jednotícím prvkem, není tato výstava kakofonií, ale spíše přehlídkou možných východisek. Duo Grybos Zentková představuje variabilní malířsko - zvukovou instalaci: expresivně minimalistické dílo umocněné rockovým minimalistickým zvukem projektu Sajtban. Za spoluprací Marka Thera a Rafanů se skrývá noisový queer videoklip z roku 2009, v němž Ther opatřil obrazem dvě noisové skladby skupiny Rafani. Členové skupiny Rafani byli nejen producenti, ale i herci a jejich zvukové experimenty s vytvářením hudby na základě vazbení jednotlivých kytarových efektů se zároveň stala inspirací pro dalšího vystavujícího, také člena skupiny Rafani, Luďka Rathouského, který zde představuje rozměrná plátna interpretující momenty ze zákulisí rafanské tvorby. Nina Grúňová výstavu uzavírá jednoduchým, velmi jemným záznamem tepu srdce na hladině kávy v šálku. Přestože se dílo přímo nevztahuje k hudbě jednoznačným vnějším znakem, lze si snadno odvodit, že to, co spojuje různé civilizace a kultury po celém světě je právě společný rytmus, související právě s tlukotem lidského srdce.

Text: Kateřina Štroblová

 

FOTOGALERIE

DENÍK.CZ

 

 

 

 

INDEX BERLIN

 FOTOGALERIE

TISKOVÁ ZPRÁVA 

KATALOG

 

 

 

Komín – Dým nad Babiččiným údolím

Umělecká intervence ve veřejném prostoru

26.3.2017

 

Autor a realizátor projektu: MgA. Tomáš Džadoň ArtD.

Kurátor: Kateřina Štroblová, Galerie Luxfer

Místo konání: Česká Skalice, Riegrova 347

 

 

 

Projekt s názvem Komín – Dým nad Babiččiným údolím je autorskou intervencí do veřejného prostoru města Česká Skalice.

Autorem projektu, jenž je výsledkem rezidenčního pobytu v Galerii Luxfer v loňském roce, je vizuální umělec a pedagog Tomáš Džadoň. Idea spolupráce s Tomášem Džadoněm vznikla v návaznosti na jeho předchozí realizace ve veřejném prostoru, mezi nimiž zaujímá neopomenutelné místo monumentální Pamätník ľudovej architektúry, instalovaný v letech 2013 – 2016 na střeše panelového domu na sídlišti Furča v Košicích. 

Pro Českou Skalici připravil Tomáš Džadoň site-specific instalaci, propojující minulost a současnost místa. Jako cílový objekt byl zvolen historický komín chemické úpravny kožešin Ing. Seidla (v areálu bývalé továrny Kara, dnes firmy Proma-Reha) v Riegrově ulici. 

Tento komín je mezi technickými a industriálními památkami republikovým unikátem nejen díky své typové konstrukci s vodojemem, ale také roku stavby (1942). V současné době je stav komína neuspokojivý a jeho budoucnost nejistá. 

Tomáš Džadoň se rozhodl navázat na bohatou průmyslovou historii České Skalice a regionu (jež je neprávem poněkud opomíjena a přehlušena tradičním spojením města a postavou Boženy Němcové) a připomenout ji akcí, jež na ni důstojně upozorní. Projekt je zároveň mementem ostatních průmyslových objektů a továren, jež v kraji dosloužily či byly uzavřeny (tento fenomén se ostatně týká všech zemí bývalé východní Evropy).

Komín – Dým nad Babiččiným údolím je tak citlivým komentářem k současné společenské situaci, i s ohledem na velmi aktuální kauzu týkající se místního textilního muzea. 

Anotace: Kateřina Štroblová

 

FOTOGALERIE

foto: Lukáš Jasanský

 

 

 

Projekt Galerie LUXFER podporuje:

 

 

      

Město Česká Skalice

 

 

 

 

 Uveřejněno na: