Ondřej Homola

9/12/2016 – 5/2/2017

Vernisáž výstavy 9/12 od 19h

 

 

 

Ondřej Homola (*1984) je všestranný umělec, jehož dominantou jsou kromě malby drobné sochařské objekty a kresby. Se samozřejmostí vlastní své generaci se pohybuje ve vodách internetu, kde loví zajímavosti, mediální obrazy a informace, z nichž si vybírá střípky, jež sestavuje a následně jimi znejisťuje diváka.

Jako výchozí hmotu pro své objekty využívá nalezené či doslova odpadní suroviny. Již samotné hledání materiálu je pro něj důležitou cestou ke vzniku díla a nalezené suroviny ovlivňují jeho výslednou podobu. S nadhledem a vtipem vytváří instalace a objekty zejména ze dřeva či aktuálně z pálené hlíny. Sošky připomínající předměty z archeologických vykopávek doplňuje současnými detaily a artefakty. Křehkost tohoto materiálu, jenž je většinou využíván pro modely budoucích monumentálních děl, je přímou paralelou k nestálým fragmentům společnosti.

Anotace: Kateřina Štroblová

 

 

 

Projekt je podporován:

 

 TPodporováno

 Ministerstvem kultury ČR

 

 

 Městem Česká Skalice

 

_____________________________________________________________________________________________________________________

 

  Na mapě ArtMAP